16. kapitola - Temnota se stahuje

7. dubna 2007 v 12:00 | Effren |  Protiklady (povídka ze světa Harryho Pottera)
Byl pátek odpoledne, něco po třetí. Skupinka rozesmátých studentů právě scházela ze Severní věže, kde se konaly hodiny Jasnovidectví. Profesorka Baz je nechala celou hodinu číst, aby pochopili základy a taje věštění, ale nikoho to nijak zvláště nazaujalo. Všichni se těšili na Souboje, nový povinný předmět. Kolovaly historky o důvodu, proč tato hodina byla založena právě tento rok, ale většina z nich se spíše podobala nějakému fantasy-románu o povstání mrtvých, cvičné armádě, kterou ředitel použije v boji proti temnu nebo k spolční ředitele se stranou temna, pro kterou by následně všichni museli zabíjet... Clarissa byla celá žhavá na novou hodinu, nikdo nevěděl, co konkrétně se tam budou učit. Hned po prvních dnech bylo jasné, že Lea je nejlepší žákyní ročníku a už téměř nikdo se nedivil jejím znalostem, i když kolovaly nechutné drby... Clarissu by velmi zajímalo, co to bylo za učitele, který Leu měl, protože se jí zdálo až nemožné, aby člověk byl tak všestranný a dokázal ve všech předmětech udivit... Stále víc jí připadalo, že němá dívka s havraními vlasy a smaragdovýma očima skrývá nejedno tajemství. Už to, jaké znalosti magie měla a ty její občas vyhýbavé pohledy smutných očí... Už dvakrát se stalo, že Lea najednou propadla do toho svého chvilkového tranzu, a po středeční noci byla Clarissa ještě nedůvěřivější. To, co se Lei zdálo, nebylo jen tak. A už celý ten její styl, jak kouzlila, se od ostatních lišil. Ne moc, ale očím pozorného pozorovatele, čímž Clarissa rozhodně byla, to neuniklo. Její pohyby, její výraz tváře - pokud zrovna neměla tu svou lhostejnou masku -, její mimika, všechno to napovídalo v tom, že Lea musí pocházet odjinud. To, jak ovládala neverbální magii, nebyla náhoda. Clarissa věřila, že od události, kdy Lea ztratila hlas i rodinu, uplynulo už víc než pár let. Jizvy, které oheň zanechal, už byly příliš staré, téměř neviditelné. A ani Lea nevypadala, že by ji řeč chyběla tak, jak by se dalo očekávat. Musela neverbální kouzlení praktikovat hodně dlouho, když dosáhla takové úrovně, že i beze slov byla nejlepší z ročníku...
"Clarisso!" Teprve teď si Clar všimla, že na ni Melissa mluví. "Vnímáš mě vůbec?"
"Ehm.. Jenom jsem se zamyslela nad hodinou... Jsem zvědavá, co se budeme učit"
"Právě jsem se tě ptala, jaké profesory máme, nikdo s sebou nemá rozvrh" Než však stačila Clarissa odpovědět, dveře do Velké síně, kde se hodina měla konat, se otevřely. Pár žáků nad tou změnou zalapalo po dechu, a bylo skutečně čemu se divit: Kolejní stoly vystřídalo protáhlé pódium, na jehož straně byly vždy dva od sebe průhledným kouzlem oddělené sektory, které byly zajištěny zvukotěsným kouzlem. Stěny síně byly potaženy temně modrou látkou, která se spouštěla dolů do místnosti až od kouzelného stropu. Ten snad jediný zůstal nezměněný. Podél stěn byly připevněny kouzelné svícny, které dodávaly síni na tajemnosti. Najednou se celou místností rozlehl kouzlem mnohokrát zhlasitěný hlas:
"Vítám vás, žáci, na nové hodině této školy: na hodině soubojů. Rozdělte se podle kolejí do všech čtyř sektorů" Původce hlasu byla vysoká, rudovlasá žena, jež nepozorovaně vstoupila na pódium. Za ni stáli dva jejich profesoři: Profesor Snape a profesor Kenter. Když se všichni probudili z údivu a uposlechly ženin rozkaz, pokračovala:
"Jsem potěšená, že vás můžu na této hodině spolu s mými kolegy uvítat. Jsem profesorka Lena Lamna, vyškolená bystrozerka zbavena svých práv" řekla a její obličej nabyl na vážnosti. "Jistě všichni víte, že po vítězství Temného lorda byli bystrozeři zbaveni práv i práce, jelikož Pán zla se stal novým vládcem a tudiž jsme byli přebyteční. Mým úkolem je naučit vás vzdorovat a uspět v boji proti temnotě, který bezpochyby zase vypukne, ať už s nějakým Vyvoleným nebo bez. Doufám, že se budete snažit vzít si z těchto hodin vše, co se dá: Zkušenosti v soubojích" Když domluvila, ozval se zprvu váhavý potlesk, který nakonec zesílil ve vlnu nadšení. Všichni věděli, že se schyluje k nové válce, válce mezi dobrem a zlem, mezi bílou a černou, mezi světlem a tmou. I po vítězství Pána zla se v kouzelném společenství moc nezměnilo; nezačelo se, jak se všichni obávali, vraždit, ani nedošlo k nějakým radikálním změnám. Temný lord neměl celou svou armádu, a na nějaký čas se ztratil z povrchu zemského. Když se vrátil, byl hrozivější než kdy dřív. Ale za jeho nepřítomnosti se rozrostl počet jeho odpůrců... Ať už to bylo cokoliv, kvůli čemu se Pán zla vzdal dvanácti let krutovlády, muselo to být hrozivější, než si lidská mysl dokáže představit.
"V těchto hodinách se budete učit mnohé, ale začneme cvičným soubojem. Rozdělíme vás do dvojic, vítěz postoupí do dalšího kola. Celkový výherce získá třicet, druhé místo dvacet a třetí deset bodů pro svou kolej. Takže, do dvojic vás rozdělí profesor Snape"
"Asper, Lena a Zenver, Roman", ledový hlas profesora všechny přinutil soustředit se naplno profesorově slovům a hlavně se nebavit. Nervózní dvojice vyšla na pódium, kde jim udělala místo profesorka Lamna, která je ještě varovala:
"Základy souboje znáte. Žádné bolestné kouzla nebo taková, která by vám mohla ublížit"
Souboj netrval dlouho. Poté, co Lena Asper použila neočekávané poutací kouzlo na svého protivníka, který se mu ovšem elegantně uhnul, zasáhlo ji nepřipravenou odzbrojovací kouzlo. Ozval se váhavý potlesk, když Zenver chytil soupeřčinu hůlku a všichni se opět obrátili na profesora Snapea.
"Huber, Winston a Cando, Jack" Ten, když slyšel svoje jméno, potichu zaklel:
"Sakra že zrovna já musím být s tím Zmijozelákem..." Neměl však čas dál protestovat a tak se rozladěný vydal na pódium. Oba dva zaujali bojovnou pozici. Mírně se uklonili pokývnutím hlavy, poté zůstali napjatě stát.
"Tři, dva, jedna-"
"Redigno!" Winston nepočkal na povel a vyslal své kouzlo. Bylo to odzbrojující kouzlo druhého stupně, na které fungoval z lehčích štítů pouze zrcadlový. Jack ovšem měl výborné reakce z famfrpálu, který vyloženě miloval, takže bleskově vytvořil štít.
"Speculum!" Kouzlo se odrazilo, ale Winston mu prudce uhnul a ještě v pádu zavolal:
"Laedo" Lea si zazoufala, toto bylo obrané kouzlo, které kletbu, která do něj narazí, o pětinásobek zvýší a odrazí... Jestli si to Jack neuvědomí a vyšle nějaké kouzlo...
"Incendio, Redigno" Lea nevěděla, jestli Jack pouze měl úžesné štěstí že řekl právě kouzlo ohně nebo jestli to tak zamýšlel, ale oheň byla jediná věc, která dokázala Winstonův štít zničit... Obecenstvo zajásalo, když Jack uchopil elegantně Wistonovu hůlku. Ten se tvářil naprosto překvapeně, nepochopil, jak se soupeři podařilo překonat jeho štít. Jack se chtěl uklonit, ale jaksi zakopl a zřítil se po hlavě z pódia. Jeho 'elegantní sestup' vyvolal záchvat smíchu u mnoha studentů. I profesorka Lamna se pousmála.
"Takže... Viděli jste právě skvělý souboj s hezkými reakcemi, další přijde na řadu..."
"Grandcor, Melissa a Sollers, Clarissa" Obě kamarádky se na sebe podívaly a pak se odevzdaně dovlekly na pódium. Byl to rychlý souboj, ve kterém se v podstatě používaly pouze štíty a odzbrojující kouzla, než Clar vyslala matoucí kouzlo a přivolala si hůlku zmatené Melissy. I další souboje, mezi nimi i dvojice Clemens a Ian Rohle ze Zmijozelu, ve kterém o chlup zvítězil Clem, proběhly podobně. Nakonec už zbývalo jen pár žáků, mezi nimi i Lea. Profesor Snape, evidentně naprosto znuděný, zavolal:
"Ignise, Lea a Wright, Jan" Žáci trochu ztichli. Tento souboj bude napínavý, Lea byla skvělá studentka a zajímavá hlavně proto, že kouzlila pouze neverbálně, a Jan Wright byl známý jako nejzákeřnější Zmijozel. Lea se vyhoupla na pódium. Věděla, jakou kletbu použije - Kerum heux, nejsilnější matoucí kletbu, kterou znala. Jelikož měla, jako každý elf, schopnost libovolně měnit barvy svých kouzel, rozhodla se mísro původní fialové na lehce namodralou. Postavila se proti svému soupeři, hůlku v bojovné pozici. Mírně kývla hlavou, její soupeř se ovšem nezmohl ani na to.
"Tři, dva, jedna-"
"Mordeo fe!" Wright, jako správný Zmijozel, nečekal na povel. Lea poté, co soupeř vyslal své kouzlo, máchla třikrát složitě hůlkou. Z té ji vyšlehl světle modrý, fialový a zelený paprsek. Světle modrý zasáhl nepřipraveného Wrighta, fialový se ztratil těsně předtím, než do něj vrazil a zelený utvořil kulatý štít okolo Lei. Tu zasáhl jedovatě žlutý paprsek světla kletby, kterou vyslal Wright. Jednalo se přitom o kouzlo, které mělo nechat zasaženého prožít znovu největší bolest, kterou kdy zažil. Věděla, že bolestivé kletby, ať už jsou jakékoliv, jsou pouze psychické a nepůsobí skutečnou bolest. Tak to alespoň říkaly elfské moudrosti. Proto Lea rychle ohraničila svou mysl živly. I když se do ní kouzlo vpilo, nic se nedělo. Lea trochu zavrávorala pod náporem kouzla, ale rychle je opět potlačila a získala ztracenou rovnováhu. Soupeř, kterého zasáhlo matoucí kouzlo, na tom tak dobře nebyl. Mával rukama a vysílala kletby na všechny strany, takže studenti vedle pódia byli nuceni uhýbat. Ukázalo se ale, že kletby se pouze vpíjí do ochraného štítu a neublíží jim. Najednou Wrightovy z ruky vylétla hůlka a Lea ji hbitě chytla ještě za letu. Usmála se a mávla hůlkou, čímž zrušila svá kouzla. Hodila Wrightovi hůlku a seskočila z pódia.
"Co to bylo za kouzlo, to fialové?"
Kdyby poslal jakékoliv kouzlo proti mně, tak by se prostě ztratilo, Retro magus...
"Dík za radu. Ukážeš mi, jak funguje?"
_______________________
"Temesssissss"
"Ssssi"
"Páán tě chssse násssleduj mě"
"Pane?"
"Temesis... Už nadešel čas.. Nadešel čas na druhou magickou válku, na naše vítězství"
"Již předem jste vyhrál, pane"
"Našlas ten zdroj, Temesis?"
"Pane, dejte mi čas"
"Temesis... Jako má nejvěrnější dostaneš, co žádáš"
"Děkuji, pane"
"Jdi, Temesis, a zavolej mi Jasem"
"Ano, pane"
____________________
"Můj pane"
"Jasem... Mám to, co jsem hledal bídných dvanáct let... Zítra vypukne válka...."
"Ano, pane"
"Potřebuji tě, Jasem..."
"Udělám cokoliv"
"Potřebuji lidskou oběť, která mi je plně oddaná a podstoupí to dobrovolně"
"Co chcete udělat, můj pane?"
"Nejsi v postavení abych ti sděloval své plány, Jasem, ale budiž... Rituál oživení, Jasem..."
"Ano, pane..."
"Podstoupíš ŕituál oživení, Jasem, a dostaneš odměny, o které se ti ani nesnilo"
"Děkuji, pane"
"Můžeš jít"
"Jsem vám zavázána, pane"
"Jdi, Jasem"
"Ano, pane"
____________________
"Lenko, obáváme se, že Pán temnot chystá oživovací rituál"
"Neville-"
"Lenko, ze spolehlivého zdroje vím, že kvůli tomu těch dvanáct let-"
"Jestli mi chceš říct abych utekla a dostala se do bezpečí, neudělám to! Neopustím tě! Neudělals to minule ani ty, zůstals u Harryho-"
"To bylo jiné, tehdys nečekala dítě a byla to úplně jiná situace-"
"V čem? Teď ti taky hrozí smrt! Co mi zatajuješ?"
"Lenko-"
"NE!"
"Prosím-"
"Ne, Neville. Buď půjdeme oba, nebo nikdo"
"Ale já nemůžu-"
"Já taky ne, Neville. Já taky ne..."
_______________________
"Mí věrní" Postava zahalena v černém hávu povstala ze svého černého trůnu a obrátila se ke svým přívržencům, Smrtijedům. "Zítra nastane tolik očekávaný den. Zítra oslavíme naše definitivní vítězství proti té hrstce zbabělců! Vy budete oslavováni, budete hrdinové! Povstaň, Bellatrix" Žena, kdysi krásná, nyní ale stářím a dlouholetém pobytu v Azkabanu poznamenaná, se zvedla.
"Jako má nejvěrnější, která nikdy nezklamala, Bellatrix, dostává se ti nejvyšší pocty. Natáhni ruku!" Žena si poslušně vyhrnula rukáv, pod kterým se zjevilo černé znamení lebky s propleteným hadem.
"TERREMUTIO NARE MORSOMORDE!", zahřímala postava v černém hávu a s pichlavýma, rudýma očima. Žena se začala svíjet v bolestech. Její znamení se rozzářilo černým světlem, temnějším než noc... Najednou to ustalo. Žena udýchaně ležela před svým pánem, její znamení však už nebylo černé, ale zelené.
"Tímto tě každý z mých stoupenců, ať už je to kdokoliv, jež má tohle znamení", řekl a ukázal na znamení na ruce nejbližšího Smrtijeda "musí na slovo poslechnout, i kdyby to mělo ohrozit jeho život!" Zavládlo ledové ticho, které přerušila až Bellatrix:
"Děkuji, pane, děkuji!"
"Povstaň, Bello, a vrať se na své místo..."
"Děkuji...."
____________________
"Ta hodina ale byla skvělá", pochvalovala si Clarissa, když vyšli z Velké síně.
"To teda jo", přizvukoval Clem. Poté, co se dokončily všechny souboje prvního kola, ukončila profesorka Lamna hodinu a zadala jim úkol: Najít šest efektivních, útočných kouzel na které působí jeden jediný štít. Jack byl trochu rozmrzelý z toho, že podvádění Zmijozeláků zůstalo nepovšimnuto, ale zase mu spravila náladu jejich výhra. Ještě teď se smál lechtacímu kouzlu, které použil Clem... Clarissa však trochu váhavě pozorovala Leu. Teď si nebyla jista ničím. Jedno ale věděla jistě - Leina minulost skrývala něco daleko temnějšího, než by se zdálo.
____________________
Tady máte další kapču, doufám, že jste patřičně napnutí )): .... Jako vždy: KOMENTY a KRITIKU!!! Dík, Effren
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Budete číst pokračování téhle povídky?

Ano
Ne
Nevím

Komentáře

1 Siria Siria | 7. dubna 2007 v 15:26 | Reagovat

Nádherná kapča! Bezvadná!

2 Giner Giner | 7. dubna 2007 v 21:54 | Reagovat

Skvělá kapitolka:-)

3 anet anet | 8. dubna 2007 v 9:48 | Reagovat

Velmi pěkná kapitolka, těším se na další:)

4 Trili Trili | 8. dubna 2007 v 23:55 | Reagovat

Suuuper kapitola. Jen tak dál. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama